Ny HEDDA turisthytte på Vikerfjell

separator
Lørdag 29. september 2018 åpnet DNT sin splitter nye HEDDA turisthytte på Vikerfjell ved siden av den gamle Vikerkoia fra 1932.
  • Aktuelt

Da DNT Ringerike skulle planlegge den nye Vikerkoia ble det diskutert hvorvidt den gamle koia skulle rives, eller suppleres med ei ny hytte. Det ble besluttet at den gamle skulle få stå, og arbeidet med å planlegge den nye turisthytta var i gang.

– Vi hadde gode erfaringer med Hedda Hytter som allerede hadde levert Fønhuskoia i Vassfaret, men ønsket å innhente tilbud fra noen flere leverandører før vi bestemte oss, sier styreleder i DNT Ringerike Tom-Erik Bakkely Aasheim.

At valget falt på HEDDA var basert på flere vurderinger. Pris var selvsagt et viktig kriterie, men for DNT som er opptatt av naturopplevelser var det også viktig at den nye turisthytta skulle gjøre minst mulig ut av seg i omgivelsene. At hytta var skreddersydd etter behovsspesifikasjonen var heller ingen ulempe.

– Vi liker at HEDDA er lavmælt, og det var tillitvekkende at Hedda Hytter hadde vært på befaring på tomta på forhånd for å sikre at deres forslag til løsning ble optimal i forhold til bruk og tomta den skulle bygges på, sier Aasheim.

Vi i Hedda Hytter gratulerer DNT Ringerike med den nye Vikerkoia, og er stolte over at vi igjen har fått levere ei Hedda-hytte til glede for almenheten. Og mens Vikerkoia nå står klar for turfolket på Vikerfjell er fabrikken i Hedalen godt i gang med en ny Hedvig-hytte som skal tjene som turisthytte i Østmarka i Oslo.

Vi gleder oss over samarbeidet med DNT, og takker for tilliten vi har blitt vist.

Avtroppende Generalsekretær i DNT, Nils Øveraas var med på åpningen av den nye Vikerkoia.

 

Rundt 70 turglade hadde funnet veien til Vikerkoia for å overvære åpningen.

 

Styreleder i DNT Ringerike, Tom-Erik Bakkely Aasheim sto for den offisielle snorklippingen.